Veebipõhised GIS-rakendused

Mis on GIS?

GIS ehk geoinfosüsteem on infosüsteem, mis kogub, salvestab, analüüsib, töötleb ja esitab andmeid, mis on seotud mistahes objektide geograafiliste asukohtadega.

Meie poolt tehtud GIS-rakendused on sõltuvalt klientide vajadustest väga spetsiifilised kaardirakendused (hüdrograafia infosüsteem), planeerimisülesannete lahendused (Tallinna ametlik veebikaart), laiemale kasutajale mõeldud logistika- ja andmetöötluse rakendused.
Tooted ja projektid


Tallinna linna veebikaart

Kaardil esitatakse ligi 30 infokihti, kaasa arvatud ühistranspordigraafikud Tallinnas ja Harjumaal. Kaart võimaldab teekonna planeerimist ühistranspordi, auto ja jalgrattaga. Koostööprojekt EOMAP-iga.
Vaata.

Tallinna linna veebikaart

Hüdrograafia infosüsteem

Toetab hüdrograafide tööd Veeteede Ametis. Merel kogutud mõõdistusandmete hoidmine, graafiline esitamine, mõõteplaanide genereerimine. Detailsed päringud erinevatele tingimustele vastavate objektide leidmiseks kaardil (näiteks kivid, laevavrakid, mõõtealad jne).
Vaata HIS avalikku osa

HIS

"Peatus.ee" elektrirongide reaalajarakendus

Riigiportaali Peatus.ee raames elektrirongide reaalaja asukohti kuvav veebi ja mobiilirakendus. Rongide asukohti võrreldakse graafikutega ja korrigeeritakse tegelikke saabumisaegu.
Vaata (valik "Ava veebikaart")

Mida me pakume

Visualiseeritud kujul geograafilise info kasutamine ettevõtte infosüsteemis võib anda olulise konkurentsieelise. Näiteks erinevate asukohtade vahelist liikumist paremini planeerides saab hoida kokku aega ja raha, mis võib kuluda ebaefektiivselt organiseeritud transpordile. Samuti loovad GIS-rakendused võimaluse visualiseerida kaardil ettevõtte tegevuses olulisi geograafilise infoga seotud andmeid, lahendada planeerimisülesandeid, mängida läbi erinevaid simulatsioone jne.

Oleme abiks, kui teil on vaja:

  • jälgida sõidukeid ja planeerida nende liikumist
  • lahendada logistilisi ülesandeid
  • planeerida tegevusi ja liikumist erinevates asukohtades
  • töödelda ja esitada kaardil andmeid, mis on seotud geograafilise infoga (asukohtadega)

Kui teil tekkis tõsisem huvi või soovite lihtsalt nõu pidada, siis kirjutage või helistage meile ja rääkige meile oma vajadustest.

Oleme paindlikud ja tänu olemasolevatele baasvahenditele ja kogemusele oskame me kiirelt ja efektiivselt kokku panna just teie ettevõtte spetsiifikast lähtuva ja äriprotsesse toetava veebikeskkonnas kasutatava geoinfosüsteemi.

Peame ennast ekspertideks ruumiandmete töötlemisel ja tahame teha selliseid GIS-rakendusi, mis oleksid ka kasutaja vaatenurgast võimalikult efektiivselt ja mugavalt kasutatavad.

Oleme GIS-rakenduste arenduses lähtunud OGC (Open Geopspatial Consortium) poolt väljatöötatud printsiipidest ja standarditest, nagu näiteks WMS (WebMapService) protokoll. Usume, et see on taganud meie rakenduste võimalikult sujuva integreerimise teiste veebipõhiste kaardirakenduste ja infosüsteemidega.

Samuti oleme pidevalt avatud huvitavatele koostööpakkumistele ja uutele ideedele geoinfosüsteemide valdkonnas.