OÜ R-Süsteemid

Tutvustus

OÜ R-Süsteemid on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on spetsialiseerunud ruumiandmeid töötlevate reaalaja tarkvararakenduste väljatöötamisele. Sinna hulka kuuluvad näiteks õhu- ja mereseiresüsteemid, hüdrograafiatarkvara ja veebipõhised GIS-rakendused.

Meid iseloomustab:

 • Pikaajaline kogemus ja kompetents ruumiandmete töötlemisel - oleme ruumiandmetega tegelenud alates aastast 1989.
 • Vabavara kasutamine - lahendused ei sõltu kulukatest litsentsidest.
 • Oma baastarkvara ruumiliste andmete töötlemiseks ja kaardiesitluseks - aastate jooksul kasvatatud tarkvarakood on otstarbekohane ega sisalda laiatarbekasutusega kaasnevat liiasust.
 • Huvi ja pühendumus - oleme oma ala entusiastid.

Töö eripärast tingituna on meil ruumile oma vaade. Ruumilisel mõõtmel - paiknemisel, kaugusel või kõrgusel - maal, maa all, vees või õhus - ja selle muutumisel on äriprotsessides üha olulisem osa. OÜ R-Süsteemid näeb oma missooni Eesti konkurentsivõime suurendamises maailmaturul ruumiandmete otstarbeka kasutamise läbi. Meie eesmärk ja ambitsioon on omada ettevõetud projektides parimat erialast kompetentsi.

AJALUGU

R-Süsteemid Oü on välja kasvanud 1989.a. registreeritud ettevõttest Wirumaa Tiivad Lennundusselts. Lennundusseltsi, hiljem aktsiaseltsi Virumaa Tiivad tegevusaladeks olid lennundus iseseisvuvas Eesti Vabariigis ja automatiseeritud juhtimissüsteemide loomine. Suurem osa töötajatest alustas koolipoistena, soovitatud legendaarse matemaatikaõpetaja Jaak Loonde poolt matemaatilise sädeme tõttu. All-loetletud töövaldkonnad on andnud neile lõpu-, magistri- ja doktoritööde teemad edasiõppimisel. Mitmed neist töödest on premeeritud "Parima" tiitliga.

Firmavapi (hõbedased mõõgad päikese taustal, mille ristumiskohal on roos kui mõistuse ja südame kooskõla taotlemise märk) joonistas 1990. aastal Maara Vint .

 • 1990 - Viru CASE, omaloodud objektorienteeritud andmebaasi arendusvahend
 • 1991 - Tallinna Lennujaama infoloogiline analüüs
 • 1991 - 1996 - teleksikaartide tootmine telefoniside mugavaks reserveerimiseks telegraafisidega
 • 1992 - LS Wirumaa Tiivad (Eesti) ja Nobel Tech Ltd (Rootsi) ühine väljapanek infotehnoloogia-näitusel Pirita tee sinises paviljonis: kaasaegsete juhtimissüsteemide liidestamine vene radaritega. Teema kolmandaks osapooleks oli Leningradi NIIRA
 • 1991 - 1993 - koostöös Celsius Tech' iga (end. Nobel Tech) automaatset radari-aandmetöötlust kasutava töökoha loomine Riia lennujuhtimiskeskusele
 • 1991 - 1994 - tehnohooldusinseneri töökoha loomine Riia lennujuhtimiskeskusele
 • 1992 - 1998 - koostöös Peterburi Prioriga (endine NIIRA) "Radarite kontrolli ja multiradar -trasseerimise tööjaam", mis kuulub Venemaal sertifitseeritud ekstraktori "APOI-PRIOR" koosseisu.

TäNAPäEV

 • 1992 - tänaseni - militaar- ja tsiviilotstarbelise õhuseire integratsioonilahendused
 • 1994 - tänaseni - "Paljukanaliline ja paljukajaline hüdrograafia mõõtesüsteem - Ran" ja "Mõõtmisandmete järeltöötlussüsteem Aegir".
 • 1994 - tänaseni - geoinfosüsteemide baasvahendite arendamine, pidades silmas OpenGIS standardeid, optimeeritud mahtu ja kiirust, samuti paindlikkust ja kerget kohaldatavust (elektronkaartidega opereerimiseks vajalike funktsioonide teek - Frege 1.0, mitmed kaardiredaktorid, Internet/intranet kaardiserver)
 • 1997 - seoses otsese lennundustegevuse täieliku lõppemisega sai ettevõte uue nime - R-Süsteemid Oü
 • 2000 - tänaseni - veebipõhised andmebaasilahendused
 • 2002 - tänaseni - miiniotsingu infosüsteem
 • 2002 - tänaseni - brauseripõhised geoinfosüsteemid
 • 2004 - tänaseni - GPS-GPRS andmeid kasutavad logistikasüsteemid